Články

MŮJ NEJKRÁSNĚJŠÍ ZÁŽITEK – POTKÁNÍ SE SVOU DUŠÍ, SE SEBOU SAMÝM

By 23. 5. 2016 No Comments

Na konci ledna tohoto roku jsem absolvovala pro mne nejkrásnější seminář, Cesta lásky I. od Evičky Puklové. Na tento seminář jsem se chystala již rok, ale teprve nyní v lednu mi bylo dovoleno tam jít. Pro mne to byl nejkrásnější zážitek ze všech a stále si jej uchovávám a věřím, že budu uchovávat i nadále. Skrze meditace jsem se dostala k sobě, setkala se se svou duší, se sebou samou, se svou podstatou. Dokázala jsem najedou být teď a tady propojená se svým skutečným bytím, napojená na nejvyšší zdroj – LÁSKU. Tento zdroj máme každý v sobě a skrze otevřené srdce se můžeme na něj napojovat a vlastně na vše okolo nás, neboť všichni a všechno pochází z tohoto zdroje. Esence LÁSKY byla pro mne vždy tou nejvyšší a nejposvátnější hodnotou, ale vnímat ji a cítit skrze samu sebe a k sobě byla mnohdy nelehká úloha. Navíc procítit její všeobjímající sílu, která prostě je a miluje bez podmínek, čistě a jasně, bylo pro mne nejsilnější, co jsem doposud zažila, a nejsilnější uvědomění, že to je podstata života, podstata toho, jak přistupovat k sobě, k druhým a ke světu.

Cesta lásky je i má cesta, po které s velkou hrdostí kráčím, a toužím kráčet celý život. Samozřejmě jsem lidská bytost, se kterou občas cloumají emoce, a v životě neprožívám jen radostné chvíle. Můj život provází i věci bolestivé a ne vždy příjemné, věci, se kterými se musím konfrontovat, ale které mě obrovsky učí a posouvají stále dál. O tom je život. Ale díky ukotvení se a síle prožitku, který jsem výše popsala, najednou jako by vše dávalo větší smysl a věděla jsem, že i tou bolestí potřebuji projít, abych se dostala zase o kus dále ve svém bytí.

Setkání se svým bytím a mou duší mě ukotvilo v další silný prožitek a to ten, že jen vy skutečně víte, co prožíváte, jaká byla a je vaše cesta, proč se děje, co se děje, jste to vy, kdo prožívá právě váš život a proto vaším nejlepším rádcem i léčitelem jste vy sami, vaše duše. Člověk někdy samozřejmě tápe a není si jistý sám sebou, svých pocitů a vnímání, někdy si občas připadáme ztraceni a tak se občas potřebujeme poradit, zeptat se, udělat si větší pořádek, zorientovat se. Nic proti tomu nemám, sama jsem toto občas vyhledávala a možná i v budoucnu zase někdy vyhledám, nevím.

Ale zkusme si začít více věřit, pracovat se sebou samými, dýchat do svého srdce, ztišit se a ptát se sami sebe, své duše a zkusit nalézat odpovědi uvnitř sebe samotných. Poslouchejme více svou intuici a své srdce, čiňme věci v lásce a s láskou k sobě samým, k druhým a ke světu. Důvěřujme své vlastní síle a ukotvujme si ji, stále a stále. Možná pak začnete vnímat sebe i svět a to vše, co se děje, jinými očima a život se vším, co přinese, prožívat opravdověji, ve větší lásce, vděčnosti, pokoře i radosti. Protože už jen to, že žiji, dýchám, je pro mne tím nejkrásnějším darem.

S láskou v srdci

Gabriela Borská