1
1

O mne

Jmenuji se Gabriela Borská a na tento svět jsem přišla 7.4.1982 v Praze, jako druhá dcera mých rodičů, i když tatínek si přál dva syny. Od mala jsem byla velmi citlivá, ale životem jsem se naučila tuto citlivost skrývat. Jako dívka-žena jsem se necítila dost dobrá, a tak jsem si postupně vytvářela různé masky, aby mne „chránily“, a které mne čím dál více odpojovaly ode mne samotné. Hrála jsem florbal, vystudovala Elektrotechnickou průmyslovku, obor management, až jsem se vypracovala na Managerku. V tomto mužském světě jsem se pohybovala dlouhá léta. Nikdy jsem nebyla „dravá kariéristka“, ale mé ženské dary byly opomenuté. Čím dál více jsem se ztrácela a prožívala nenaplněné vztahy. Má děloha mi začala signalizovat, že nežiji život v souladu sama se sebou, ale neposlouchala jsem ji.

Až přišly 30. narozeniny a došlo u mne k velkému zlomu. Uvědomila jsem si, jak vnitřně se cítím nešťastná, prázdná, nenaplněná, zoufale toužící po lásce, kterou jsem stále hledala vně. Navštívila jsem několik sebe-rozvojových seminářů, četla různé knihy, všude možně hltala informace, trávila mnoho času sama sebou, v přírodě, malovala si, tancovala, nebo jen tak prostě byla. Až jsem pochopila, jak důležité je být opravdová, naslouchat svému srdci, lůnu, své duši a hlavně být Ženou a být sama sebou.

V prosinci 2012 jsem se dostala k Lucii Kupcové a LOONA DANCE. Byla jsem ohromena tou krásnou ženskou energií a její sílou, kterou máme všechny v sobě. Prošla jsem si proto v roce 2013 všemi Lucčinými semináři na rozvoj ženství a navštěvovala její pravidelné lekce. Začalo se mi postupně otevírat a hojit mé zlomené srdce, naplňovat se láskou, a tehdy jsem si ukotvila, že toužím žít opravdový život plný lásky, ženství, radosti, štěstí a hojnosti, že to vše mám ve svém nitru, že toužím šířit dál naše krásné poselství, kterým je Vědomé Ženství – LÁSKA, ze které vše pramení, a být sama sebou ve své opravdové kráse a jedinečnosti.

Můj život se mi velmi zlepšil, přitáhla jsem si do života krásné lidi a báječného muže. Stále se učím a pracuji na sobě. Je to nikdy nekončící proces, který zahrnuje někdy i bolest, smutek, ale hlavně lásku, štěstí, větší nadhled, přijetí, uvědomění, pokoru a vděčnost za vše, co jsem kdy prožila a prožívám, protože díky tomu jsem právě tam, kde jsem a kde mám teď být. Vnější svět i krásně zrcadlí, jak na tom právě jsme. Neříká se jen tak, že ti největší „zenoví mistři“ jsou ti nejbližší.

Seberozvoj je pro mne základ. Jako bytost se stále vyvíjím a ráda poznávám nové. Život pro mne není nuda, předkládá mnoho výzev, je to nikdy nekončící proces, paleta různých barev, odstínů, tónů. Čím více rozšiřuji své vědomí, tím více zjišťuji, kolik toho nevím a jak je svět, vesmír obrovský. Musím souhlasit s citátem od Sókrata „Vím, že nic nevím“. :). Seberozvoj není pro mne jen o návštěvě kurzů, seminářů, ale i osobní práci na sobě samé, tanec, četba, malování, hudba, meditace, čas strávený v tichu lůna Matky Země. Pozorováním sebe samé, svých reakcí, myšlenek, emocí. Velmi se učím ve vztazích, reakce na různé podněty, vzájemná souhra, rozlady atd.

2012 – Poznej svůj cíl se Zdeňkou Jordánovou – 1. a 2. cyklus

2013 – Loona Dance výcvik – Lektorka LD

2013 – Semináře s Lucií Kupcovou

  • Jsem žena I.
  • Jsem žena II.
  • Jedinečná žena
  • Kreativní žena

2014 -2015 Loona Dance Academy – škola prožitkového tance, akreditované studium MŠMT Lucie Kupcové – akreditovaná lektorka LD

2014 – One Brain – 1. a 2. stupeň

2014 – Pánevní dno – Renata Skálová – výkendový workshop

2016 – Cesta lásky I. od Evičky Puklové

2017 – Automatické andělské psaní s Lucií Biedermann Doležalovou

2017  – Tanec 5 rytmů 1 denní workshop

2017 – Hunger for exctasy – víkendový workshop se Zolou Dubnikovou

2018 – Loona Dance Academy – 2.ročník

2018 – Cesta Hrdiny a Chiron – vnitřní léčitel – Jakub Střítezský

Lektorkou Loona Dance jsem se stala v roce 2013
2013-2016 – Mateřské studio A-Centrum, Praha, www.acentrum.eu
Od 2017 – Studio Loona, Praha, www.loona.cz

2017-2018 – Studio Otevřeno Brandýs – Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, www.otevrenobrandys.cz

1997-2001 – SPŠE obor Management v elektrotechnice

2004-2005 – Bohemia Institut – Angličtina – zakončeno PET

2009-2010 – TC Business School – MBA Basic

2011-2015 – TC Business School – MBA – nedokončeno

 

2001 – 2005 – Práce asistentky v různých firmách

Od 2005 jsem součástí týmu malé developerské firmy PDP Property Development Partners, s.r.o.

2005-2008 Finanční a Property asistentka

2008 -2015 Property managerka

2015 po současnost Koordinátorka developerských projektů a žena mnoha kvalit (podpora pro celkový chod malé firmičky)

Život je jako mozaika, postupně odhalujete různá zákoutí vás samých, vše se postupně propojuje, skládá a vy najednou před sebou uvidíte krásný obraz vás samých, najednou vše docvakne, alespoň mnoho věcí, které jste doposud prožívali. Možná to ještě není konečný obraz, neboť vše se stále vyvíjí, je v pohybu, nic není stále, trvalé. Ale postaví se vám pevný základ, ukotvení vašich kvalit a uchopení vaší síly, vaší jedinečnosti a již se nenecháte tak lehce zviklat tím, co nebo jak by mělo být, společenskými schématy, vzorci apod. Pochopíte více vaši individualitu, a že svět, život je něco více, než jsme si mysleli. A jak je to se mnou?

Kdo jsem ze spirituálního hlediska?

Jsem duchovní bytost, součást Boha (Vesmíru, Zdroje), Láska, která na sebe vzala podobu ženského těla.

Aspekt mé duše

Má duše je duše tvůrce, je realizační, akční, plná života, silná, odvážná, rychlá, má ráda výzvy, dobrodružství, je ráda v pohybu. Baví ji to tam, kde se něco děje, kde je nějaký „Problém“, který může vyřešit, uzdravit. Ráda inspiruje a nechá se inspirovat. Miluje spolupráci, propojování, autentičnost, opravdovost. Je multifunkční, potřebuje zaměřovat pozornost na více věcí najednou. Její cesta není jeden směr, jedno zacílení, ale zahrnuje velký rozsah. „Kancelářská práce“, nuda, stereotyp ji ubíjí, potřebuje být v terénu. Je velmi vnímavá, citlivá a má smysl pro humor.

Duše si prošla mnohými inkarnacemi a její zkušenosti jsou zapsány v mém energetickém poli.

Aspekt mého těla

Jsem žena, mám ženské tělo. Což s sebou nese mnoho ženských kvalit, lunární cyklus, propojení s přírodou. Zároveň s tím souvisí rodina a místo, které si má duše vybrala pro inkarnaci. Zkušenosti mého rodu, mé rodové linie jsou zapsány v mé buněčné paměti. I místo, země, kde žiji, její kulturní bohatství je i mé bohatství.

Aspekt astrologie

Má duše si vybrala jako čas narození 7.4.1982, místo Praha. Sluneční znamení Beran mi do života přináší mnoho výzev a kvalit, především ohně, mužského principu.

Jednotlivé planety, jak byly postaveny v čase mého narození, přinášejí pro můj život mnohé dalších kvalit a výzev.

Nic není náhoda, vše je součástí plánu, který nemusíme znát. Existuje mnoho dalších vlivů na naší bytost, jako je prostředí, ve kterém se pohybujeme, lidé, kteří jsou nám nejblíže, náš energetický systém – čakry, Archetypy v nás, strava, pohyb, myšlenky a mnoho dalšího.

Z výše uvedeného a prožitého vyplývá, že nelze zohledňovat pouze jeden aspekt. Např. jsem žena a měla bych být jako žena taková či onaká, protože žena v sobě nese tyto kvality. Pak bychom se zase házeli do určitých schémat, škatulek. Ano, mám ženské tělo a stále se učím a ráda poznávám veškeré jeho zákonitosti, ale nejsem jen to. To samé platí i mužích .

Dlouhou cestu jsem byla vychýlená jedním směrem, tím, že jsem se pohybovala v mužském prostředí a ženské kvality jsem potlačovala (byla hodně v hlavě, odpojila srdce, tělo). Poté jsem prožívala mnoho ženských kvalit a ztrácela sílu svého vnitřního muže, tedy jsem procházela chaosem, stagnací a dalo by se říci „rozplyznutím“ . Avšak jsem vděčná za tyto zkušenosti, neb má osobnost roste právě na základě zkušeností. Nyní vím, že má vnitřní žena a vnitřní muž potřebují spolupracovat a být v takové harmonii, která jim dělá dobře, která dělá dobře mému tělu a hlavně duši. Cokoliv není souladu s cestou naší duše, odráží se na těle. A toto je právě ta jedinečná cesta každého z nás. 

Tanec je pro mne nejlepší a nejpřirozenější nástroj. Tancem se můžeme propojit se vším. Vyjádřit beze slov cokoliv. Zvědomit si dané téma, energii, uchopit si ji, protancovat. Můžeme si na pomoc přivolat např. své Vyšší já, svou Duši, aby nás vedla. Nechat tělo volně plynout. Tancem se můžeme propojit s ostatními, protančit si naše vzájemné vztahy, zvědomit si je, poléčit.

Všeobecně zbytečně moc mluvíme a snažíme se slovně pojmenovat naše pocity. Samozřejmě je dobré pro uchopení naší mysli si věci pojmenovat, ale někdy je s tím doprovázený balast – nános našich myšlenkových vzorců. A ne vždy se právě zadaří vyjádřit skutečnou podstatu, někdy se v tom ztrácíme. Občas prostě slova nestačí. Naše mysl je zahlcená a daná informace neprojde do celého našeho systému, do naší bytosti.

Na to je zde třeba právě tanec, uchopit tělem, srdcem i duší. Intuitivně se poddat vyššímu vedení. Vypustit mysl, ulevit ji, uvolnit tělo a nechat vše plynout.

Když tančí žena svůj tanec, uvolní se a vyjadřuje samu sebe, je to nádherný pohled. Tanec k ženě patří. Vnímat její esenci, ladnost pohybu, krásu a jedinečnost.

Tanec je nádherným vyjádřením sebe sama. A nejen pro ženy, ale i pro muže a děti.

Tanec miluji od malička. Je to vlastně jedna z mála aktivit, která mne ani po několika hodinách neunaví, dodá mi energii, rozproudí mé tělo, srdce i duši do extáze. Je to jako droga.

Osobně ale preferuji intuitivní tance. Různé sestavy, choreografie mi nikdy moc nešly, ale kdo ví, kam mne cesta zavede.

Proto jsem se rozhodla stát se lektorkou tanečního konceptu Loona Dance, který mi přináší radost a naplnění, a je zároveň mým velkým seberozvojem. Stále se učím a sahám si na místa, která potřebuji a chci doladit, poléčit.

Tanec je cesta, je to proces, díky němuž se můžeme dostat stále hlouběji a hlouběji k sobě samé a rozšiřujeme tak vědomí.

LÁSKA JE MOCNÁ ČARODĚJKA. LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ A NEJMOCNĚJŠÍ SÍLA. LÁSKA  JE PROUD NAŠEHO ŽIVOTA. LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ A NEJPOSVÁTNĚJŠÍ HODNOTA. LÁSKA DOKÁŽE LÉČIT A UZDRAVOVAT.